Chrońmy słuch w miejscu pracy

W miejscu pracy należy zachować dużą uwagę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracowników. Wiele zależy oczywiście od samego zakładu pracy, każdy charakteryzują odmienne zagrożenia. Dotyczy to nawet takich miejsc jak zakłady stolarskie, tartaki oraz firmy zajmujące się obróbka drewna. Wiąże się to często z wykorzystaniem maszyn, narzędzi oraz urządzeń. Należy zwrócić uwagę między innymi na kwestie ochrony narządu wzroku, słuchu oraz dróg oddechowych.

W związku z pracami dotyczącymi drewna, powstają sytuacje, które mogą zagrozić zdrowiu a w skrajnych sytuacjach nawet życiu pracowników. W przypadku wzroku, niebezpieczeństwo stanowią pyły oraz drzazgi, które powstają podczas szlifowania, piłowania oraz cięcia drewna. Urazy oka, mogą skutkować wadami wzroku a niekiedy nawet jego utratą. Pod wzglądem bezpieczeństwa, takie rozwiązania są więc niezbędne i przekładają się na wymagania. Podobnie jest, jeżeli chodzi o ochronę słuchu. Tu najczęściej wykorzystuje się zatyczki i stopery do uszu na stronie https://magrosbhp.pl/kategoria-produktu/ochrona-sluchu/zatyczki/ pozwalające na tłumienie hałasu. Dziś już wiemy, że również i on jest bardzo niebezpieczny. Ostatecznie wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie a nawet życie. Bardzo niebezpieczny jest hałas, szczególnie długi i intensywny. Do pewnego poziomu i intensywności hałasu jesteśmy przyzwyczajeni, co sprawia, że ochrona słuchu staje się tym bardziej ważna. Dodatkowo, przepisy dotyczące poziomu hałasu mają swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach BHP. Pracownikowi powinno się zapewnić dostęp i możliwość korzystania z takich rozwiązań. Dawniej można było zauważyć niechęć do stosowania poszczególnych zabezpieczeń. Obecnie na szczęście widocznie się to zmienia, co wychodzi generalnie na zdrowie wielu osób.

Partner: